PSYKOLOGBEHANDLING


Som udgangspunkt betaler man selv psykologbehandling. Det gælder fx i forbindelse med samlivsproblemer, eksistentielle problemer, samlivsbrud, selvudvikling, stresshåndtering/coaching, alt sammen noget, hvor psykologbehandling anbefales.
 
I visse tilfælde kan man få tilskud fra Sygesikringen på 60 % af betalingen til psykologbehandling.
 
Du kan se reglerne herfor nedenunder.
 
I nogen tilfælde kan man bede kommunen om økonomisk hjælp. Det gælder især, hvis man er uden for arbejdsmarkedet, og kommunen vurderer at en kortvarig psykologbehandling vil kunne hjælpe, så man kan komme i arbejde.
 
Nogle har en sundhedsforsikring, som betaler psykologbehandling, hvis denne er lægeanbefalet.
 
Du kan finde liste over psykologer på Psykologforeningens hjemmeside, hvor du også kan se noget om priser og andre ting.

Det er muligt at finde information om alle behandlere på APPen "Find behandler"
 
Regler for tilskud fra Sygesikringen til psykologbehandling
Du kan med en lægehenvisning få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 • trafik- og ulykkesofre.
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende ved dødsfald.
 • personer, der har forsøgt selvmord.
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.  
 • personer med let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 28 år.
 • personer med let til moderat depression.
 • Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Det kræver, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for. 

Henvisning skal være udstedt inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp. 

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb, angst eller depression.)

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan depressive opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.
 
Hvis du skifter psykolog 
Henvisningen gælder stadig, selv om du skifter psykolog i forløbet. Fortæl den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange samtaler, du har tilbage på henvisningen.
 

Psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune
Hvis du er mellem 15 og 27 år og bor i Aarhus Kommune har du mulighed for at få 5 gratis psykologsamtaler. Se mere her.