VED ANKOMST

Vi beder dig registrere din ankomst med dit sundhedskort / sundhedskort-appen på ankomstterminalen og tage plads i venteværelset.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til sekretæren.

Du bedes altid henvende dig ved sekretæren, hvis du kommer
- for at aflevere en urinprøve
- i forbindelse med kørekort