KLINIKKENS HISTORIE

Miltitæroverlæge Th.Nielsen til hest i fuld uniform

 

Klinikkens historie
Af Jørgen Nielsen
 
Den første ejer af klinikken var Overlæge Th.Nielsen. Det vides ikke helt præcist, hvornår Th.Nielsen startede praksis, som blev drevet fra adressen Store Torv 15,2.tv. Egentlig var Th.Nielsen Militæroverlæge (derfra titlen overlæge), og han har formentlig også haft sin gang på de 3 store kaserner i byen. Th.Nielsens fulde navn var Thorgny Lovmand Nielsen (f.03.01.1887 Dover sogn, Skanderborg, d. 02.05.1953, Holme). Han blev gift i Ordrup Kirke 15.04.1917 med Lilly Kissmeyer, der kom fra Vestmanhavn på  Færøerne.
Hendes far var læge, vist oprindeligt fra Tyskland og den ene af deres sønner Flemming Kissmeyer-Nielsen blev kendt som overlæge i Blodbanken i Aarhus og i befolkningen nok mest fra TV-udsendelserne ”Spørg Århus”. Sønnesønnen Peter Kissmeyer-Nielsen er nu overlæge på Kirurgisk afdeling L, Aarhus Universitetshospital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th. Nielsen med familie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og hund

 

Billederne er venligt stillet til rådighed af Peter Kissmeyer-Nielsen. Det ene viser Th.Nielsen med hustru og 4 børn, hvoraf det er Flemming i midten bagerst.  

 

 

 

 

C. C. Hansen

 

 

 

 

Otto Nielsen


15.marts 1953 blev praksis overtaget af læge Otto Mathias Peter Nielsen (f.02.11.1921, Ballum Vesterende, d.24.12.2010, Aarhus C). Th.Nielsen døde mindre end 2 mdr. efter salget, så han har formentlig solgt på grund af sygdom.   

I 1954 tilkøbtes ½ praksis af læge C.C.Hansen (Carl Christian Hansen),  Tretommervej 13,  Risskov.
Den anden ½ blev købt af læge-ægteparret Lisa og Otto Christiansen som solgte deres del videre vist i 1981. C.C.Hansen var f.07.04.1889,Odense  og døde 07.03.1984,Højbjerg  knap 95 år gammel.  
Han drev sin praksis i Risskov fra 1932-1954.

Efter C.C.Hansen havde solgt sin praksis havde han i mange år en speciallæge-praksis i  Fysiurgi  i Randers, idet han også var speciallæge i dette (som nu hedder reumatologi). C.C.Hansen var  patient i praksis til sin død, men en sjælden gæst. Jeg havde den specielle oplevelse, at hilse på den person, som min far havde købt praksis af 30 år tidligere. Han havde i øvrigt sin sidste privatpatient 2 uger før sin død. Billeder af C.C.Hansen er venligt stillet til rådighed af datteren Jytte Jordal.

I 1950erne betragtede de fleste praktiserende læger andre læger mere som konkurrenter end som kolleger.  Det var en lidt mærkelig indstilling, idet der på det tidspunkt også var for få læger, så der var nok arbejde til alle. Man var dog nødt til at finde sammen i vagtringe, da man var forpligtiget til at passe sine patienter året rundt i alle døgnets 24 timer.  Patienter kunne derfor godt få en skældud, hvis de efter lægens mening ringede unødigt om natten. 

Otto Nielsen var sammen med læge Elers Koch på Skt. Pauls Plads foregangsmænd og dannede det, der stadig hedder Vagthold 6 og som historisk bestod af 6 praksis , der lå langs sporvognslinie 1, så patienterne kunne komme frem. De var også med til at oprette den første lægevagtsordning i Aarhus.

I 1950erne lå det meste af Aarhus indenfor Ringgaden.  Der boede over 10.000 mennesker i både Sjællandsgade og Munkegade og derfor mange personer i små lejligheder. Folk havde ikke bil eller økonomi til anden transport, så der blev kørt mange sygebesøg.  Man skulle anmode om sygebesøg, have telefon-konsultation og bestille medicin mellem kl. 7.30 og 9. Indtil ca. midt  i 1960erne var der ikke noget, som hed tidsbestilling.  Man måtte møde op kl. 13-15 og sætte sig i venteværelset, der i øvrigt ofte var for småt, så folk stod/sad ned ad trappen indtil det var deres tur, som i nogle tilfælde kunne blive i nærheden af kl. 20. Under epidemier blev konsultationen aflyst, og lægen kørte sygebesøg hele dagen.  

Befolkningen gik ikke så hyppigt til læge dengang.  Otto Nielsen havde omkring  1960 3.600 patienter excl. børn og det svarer til ca. 3 lægers normtal i dag, men alligevel var arbejdsdagen 11-12 timer.  Indtil fødeklinikken i Finsensgade blev oprettet, var man også med til stort set alle fødsler hos sine patienter. Det gjorde, at man pludselig måtte køre fra konsultationen, og ikke kunne vide,  hvornår man var tilbage. Et kendskab til hvilke jordemødre, der ringede tidligt i forløbet, og hvilke der ringede, når det var lige op over, gjorde dog, at man kunne disponere lidt. Dengang var jordemoderfaget også privat.       

I 1964 flyttede klinikken til Store Torv 8,1. i nyindrettede lokaler.

Otto Nielsen havde iøvrigt en del tillidshverv. Han var formand for Lægekredsforeningen for Aarhus amt ved kommunesammenlægningen i 1972, han havde tidligere været formand for Aarhus Studentersangere og han var i en årrække i menighedsrådet i Aarhus Domsogn og kunne tage hovedparten af æren for, at der blev bygget et kororgel i Domkirken.
Otto Nielsen underviste også i anatomi mm. på Jydsk Børnehaveseminarium og sad i bestyrelsen for menighedsbørnehaven i Thunøgade.
Indtil kommunesammenlægningen i 1972 hvor sygesikringen blev indført med Bistandsloven, havde man sygekasserne. Der var pligt til at være medlem og betale kontingent.
Før 1972 var medlemsskabet af gruppe 1 og 2 indtægtsbestemt.  Det var lidt besværligt med afregning med sygekasserne, for hver eneste forstad havde sin egen, så man skulle sende afregning til op til 15 forskellige sygekasser hver måned. Betalte man ikke sit sygekassekontingent, kunne man kun søge læge mod kontant betaling af privathonorar.  Syntes bestyrelsen i sygekassen, at man brugte lægen for meget, kunne de lave restriktioner i brugen, da det jo var de andre medlemmers  penge man brugte. Sygekassen Århus havde i øvrigt til huse på 1.sal af Østergade 30 hvor klinikken i dag ligger på 3. sal.

15.marts 1983 blev Otto Nielsens søn læge Jørgen Michael Nielsen, f. 02.04.1951 Vejle,  ansat som amanuensis , og han overtog praksis 1.juli 1984. På det tidspunkt telefoneredes alle recepter dagligt ind  til apotekerne.
Sidst i 1980erne kom telefax, som nu kunne ekspedere recepterne, og i 1992 fik praksis EDB. For både telefax og EDBs vedkommende var denne én af de første praksis i byen som investerede i dette.  Den største lettelse ved EDB var i den daglige blanketbehandling, og senere kom der elektronisk kommunikation,  så mængden af brevpost i dag er minimal.
 
Jørgen Nielsen var formand for Århus Katedralskoles Idrætsforening 1968-1970, i bestyrelsen og på Viby IFs 1. divisionshold i basketball 1970erne, formand for Lystrup Ifs basketball-afd.  1987-1997 samt formand for Akademisk Bridgeklub 2000-2010.

 

 

 

 

 

Jørgen Nielsen

 

 

 

 

Lene Frisk

 I 2001 blev lejemålet på Store Torv 8,1. udvidet og Jørgen Nielsen fik tildelt et ekstra ydernummer. Læge Lene Frisk f. 12.02.1964 i ? blev ansat som amanuensis og blev kompagnon fra 1.januar 2003. Der blev ansat sygeplejerske og lokalerne var snart for små, og i 2005 flyttede praksis til Østergade 30,3. Oprindeligt havde der i lokalerne været en privat fødeklinik, siden jordemodercenter og til sidst Ørelægepraksis. Faktisk er der stadig nogle af vores patienter, som er født i lokalerne.
 
Lene Frisk spillede på GOGs Dameliga-håndboldhold i en årrække.
 
I enkeltmandspraksis var det i reglen hustruen som var sekretær. Det gjaldt i Otto Nielsens tid og Jørgen Nielsens hustru var også sekretær i praksis i over 20 år, men arbejder nu i anden lægepraksis.

 

 

 

 

Eva Sangild

 

  
I mellemtiden var læge Eva Sangild f. 18.08.1960 i Hjordkær,Åbenrå blevet ansat som vikar. Eva Sangild købte læge Jørg Rasmussens praksis i Veri Centeret og flyttede den til Østergade 30 og indgik i kompagniskabet 01.10.2005.
Jørg-Michael Kirchheiner Rasmussen f. 05.08.1943 Stettin, Tyskland drev praksis i Veri Centeret 1986-2005. Der havde ikke været praksis der forud.
Eva Sangild ror kajak og løber og har en mand, der er glad for at dele sin viden om specialøl.
 
I 2011 blev lokalerne i Østergade udvidet med ca. 100 kvm. Og da læge Mogens Jakobsen f. 15.10.1949 i Aarhus  var blevet opsagt fra sine lokaler i Skt.Clemensstræde flyttede han sin praksis og indgik i kompagniskabet  1.10.2011.

 

 

 

 

Mogens Jakobsen

 

 

 

 

Hnerik Nielsen

Mogens overtog sammen med læge Flemming Sennels (f.20.01.1950) ægteparret Inger Lise og Bent Larsens praksis  01.01.1989, en praksis som de havde drevet siden 1959. Flemming Sennels holdt i 2011.
Mogens vinterbader.

Denne praksis er tidligst kendt som Dr.Carlsens praksis, Guldsmedgade 17,2.sal. Den blev købt af Læge Henrik Nielsen (f.13.04.1895 Højen, Vejle, d. 28.09.1974 Aarhus) i oktober 1935. Henrik Nielsen havde været praktiserende læge i St.Andst april 1923- juni 1924, hvor han startede praksis i Agerskov.
Efter Genforeningen var der mangel på praktiserende læger i Sønderjylland. Da der ikke var mulighed for afløsning i vagttiden, blev det for belastende at skulle passe sine patienter året og døgnet rundt (= heller ingen feriemulighed), så da muligheden bød sig, flyttede Henrik Nielsen til Aarhus, hvor der var vagthold.
Praksis i Guldsmedgade havde stået tom 1/2 år, men der var stadigvæk ca. 1/2 af patienterne tilbage som mest boede i Ø-gaderne, Nørregade og Nørreallé.  I 1938 flyttede praksis til Store Torv 14.

I 1959 blev læge Bent Frede Larsen (f. 21.03.1927, Kalundborg, d.01.06.2005 Højberg) kompagnon med Henrik Nielsen.

 

 

 

 

Bent Larsen

 

 

 

 

Inger Lise Larsen

Klinikken blev da flyttet til Magasins hus på Lille Torv, og senere til Clemens Stræde 7.  I 1965 gik Henrik Nielsen på pension og hans andel overtaget af Inger Lise Leerbeck Larsen (f. 14.12.1925 Agerskov). Hun er datter af Henrik Nielsen og var gift med Bent Larsen. Inger Lise Larsen har venligt bidraget med detaljer i historien samt billeder.

Som tidligere nævnt købte Mogens Jakobsen og Flemming Sennels ægteparret Inger Lise og Bent Larsens praksis pr. 1.januar 1989

Detaljer under stadig redaktion.